Privacybeleid

Privacybeleid KWGLAS

Privacy vinden wij erg belangrijk bij KWglas. Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat uw digitale gegevens veilig zijn.

Bedrijfsgegevens

Carlsonstraat 12
8263 CA Kampen
info@kwglas.nl

Wat belooft KWGLAS

Wij beschermen en bewaren uw gegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet.
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening.
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor zakelijke doeleinden.

Andere partijen

De gegevens die KWglas van u ontvangt worden verwerkt en beheert door medewerkers van KWglas en door diverse softwarepakketten van externe organisaties. Met deze derde partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De website van KWglas wordt gehost bij Kinsta
De e-mail is ondergebracht bij Google Workspace en voorzien van 2-staps verificatie
De door u ingevulde gegevens op het formulier worden niet opgeslagen, deze worden alleen gemaild.

Beveiliging van uw gegevens

Ons team is geïnformeerd en wordt geacht zich aan de nieuwe regelgeving te houden. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Wat doen wij met een datalek?

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m.
Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Om u een factuur te kunnen sturen
Om u de optimale support te kunnen verlenen.
Om onze administratie te controleren hebben wij uw betaalgegevens.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken.
Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter te kunnen aanbieden aan jou. Dan gaat het om Google Analytics. De ip-adressen worden geanonimiseerd.

Wat weten wij van u?

Wilt u inzage in de gegevens die wij hebben van u? Stuur dan een e-mail naar info@kwglas.nl met het verzoek tot de gegevens. Wilt u naar aanleiding daarvan iets aan laten passen? Ook dan kunt u een e-mail sturen naar ons met het verzoek tot wijziging.
In beide gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Vergeet mij

Bent u geen klant meer bij ons en wilt je dat wij u vergeten? Dan kunt u ons mailen op info@kwglas.nl met het verzoek om uw persoonlijke informatie te verwijderen. Binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst zullen wij uw gegevens verwijderen.
Let op: Weg is ook echt weg.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als je ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Menu